z skibinskiZiemowit Skibiński urodził się w Poddębicach 16 stycznia 1945 r. Ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim i był doktorem nauk humanistycznych.
Posiadał największy dorobek twórczy w naszym regionie, wydał następujące zbiory wierszy: „Książę” (1965), „Maski” (1973), „Anachoretes” 1976), Dalekie źródła” 1978), „Ten trzeci” (1987), Przedwieczerz” (1992), „Dar” (1995), „Przedświt. Wybór wierszy” (1995), „Poczucie piękna” (1998), „Mieszkałem w wielu” (2005).
Opublikował także książki historyczno-literacki i edytorskie: „Nadzieje i zwątpienia. O poezji Mariana Piechala” (1982), „Tekla Łubieńska” (1985), „Dwór księżnej Sanguszkowej” (1994), „Zwierciadło śródziemnomorza” (2002), „Felik Rajczak in memorium” (1997), „Ogrodnik w ogrodzie świata” (1999) oraz opracowania: „Antologia poezji łódzkiej”, Maurycy Mochnacki. „O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym”, „Siódma prowincja” i wiele, wiele innych.
Był animatorem życia literackiego w regionie Poddębickim poprzez inicjowanie wielu imprez i wydawnictw. Był jurorem w wielu konkursach poetyckich organizowanych w naszym powiecie.
Ziemowit Skibiński był największym poetą w historii naszego miasta, sercem związany z Poddębicami.
Zmarł 10 lutego 2006 roku.