Poddębicki Dom Kultury i Sportu

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami instytucje oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.


WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs Plastyczny na Kartkę i Stroik Wielkanocny 2018

Organizator:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Uczestnicy:

Dzieci klas 0 działających przy Szkołach Podstawowych, uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.

Cel:

-tworzenie kompozycji plastycznych związanych z polskimi obrzędami,nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt Wielkanocy

-kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży,

-stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami.

Tematyka:

Samodzielne opracowanie kartki wielkanocnej lub stroika świątecznego oddające nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Wielkanocy .

Wymogi dotyczące prac:

-uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 2 prace (jedna kartka, jeden stroik),

-kartki należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.),

-format prac: kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),

-każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana według wzoru: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) szkoła.

Kryteria oceniania prac:

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

-samodzielność wykonania prac - zwłaszcza prac młodszych dzieci,

-pomysłowość, innowacyjne podejście do tematu,

-różnorodność wykorzystanych materiałów,

-zgodność pracy z tematem,

-estetyka wykonania i wkład pracy,

-różnorodność wykorzystanych materiałów,

-ogólny wyraz artystyczny pracy.

Terminy:

-składanie prac do 16 marca 2018 r. na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu; ul. Mickiewicz 9/11; 99-200 Poddębice; tel.517 667 947

-wręczenie nagród dla laureatów podczas podsumowania – marzec 2018 r. (o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowani poprzez szkoły)

Postanowienia końcowe:

-termin zgłaszania prac jest ostateczny,

-organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania i reprodukowania (z podaniem danych osobowych autora) bez wypłacania honorariów autorskich,*

-organizatorzy zastrzegają sobie prawa interpretacji niniejszego regulaminu,

-zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

* ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.081997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.

XXVII KONKURS SZTUKI RECYTATORSKIEJ

15-16 maja 2018r.

o zasięgu powiatowym dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych , Gimnazjum i Szkół Ponagdimnazjalnych

Celem konkursu jest popularyzacja literatury polskiej i światowej, kultury słowa i sztuki recytatorskiej.

Organizator: Poddębicki Dom Kultury i Sportu ul. Mickiewicza 9/11 99-200 Poddębice

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)" oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty ,tv itd.)w celach promocyjnych.

DZIEŃ I

5-6-latki z Przedszkola, i Klasy I-IV Szkoły Podstawowej z terenu powiatu poddębickiego

1.Kategorie wiekowe:

I ) 5-6 latki z Przedszkola

II ) uczniowie kl.I-II

III) uczniowie kl.III-IV

Podział może ulec zmianie

2.Eliminacje do konkursu prowadzone są w przedszkolach i szkołach w celu wytypowania reprezentantów:

Kategoria I-2 uczestników,

Kategoria II-2 uczestników,

Kategoria III- 3 uczestników

UWAGA! W Przedszkolach i Szkołach Podstawowych powyżej 100 dzieci i uczniów Konkurs dopuszcza maksymalnie 4 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.

3. Zasady prezentacji dla karegorii wiekowych I-II-III : Uczestnicy przedstawiają jeden wybrany utwór ( wiersz lub fragm. prozy) – czas nie może przekroczyć 3 min

4.Kryteria oceny recytacji: -dobór repertuaru do wieku dziecka -interpretacja utworu -kultura słowa -ogólny wyraz artystyczny

5.Konkurs dla tych kategorii wiekowych odbędzie się w dniu15.05.2018r. godz 10.00 w Poddębickim Domu Kultury i Sportu- sala parter

6.Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Poddębickiego Domu Kultury u Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice do dnia 28.04.2018r.- zgłoszenia tylko przez Przedszkola i Szkoły

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

DZIEŃ II

Klasy V-VI Szkoły Podstawowej, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu powiatu poddębickiego

1. Kategorie wiekowe:

IV ) uczniowie kl.V-VI Szkoły Podstawowej

V ) uczniowie kl.VII Szkoły Podstawowej i kl. II-III Gimnazjum

VI ) uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

Podział może ulec zmianie.

2.Eliminacje do konkursu prowadzone są w szkołach w celu wytypowania reprezentantów:

Kategoria IV- 2 uczestników z kl. szkół podstawowych

Kategoria V- 2 uczestników z kl. gimnazjum

Kategoria VI -2 uczestników z kl. szkół ponagimnazjalnych

UWAGA! W Szkołach powyżej 100 uczniów Konkurs dopuszcza maksymalnie 4 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.

3.Zasady prezentacji dla kategorii wiekowych IV-V-VI: Uczestnicy przedstawiają 2 utwory: jeden wiersz i jeden fragment prozy polskiej lub światowej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut od momentu rozpoczęcia (w przypadku przekroczenia ram czasowych prezentacja będzie przerywana- nie wpływa to na ocenę prezentacji).

4.Kryteria oceny recytacji: -dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika).

-interpretacja utworu -kultura słowa -ogólny wyraz artystyczny

5.Konkurs dla tych kategorii wiekowych odbędzie się w dniu 16.05.2018r. godz 10.00 w Poddębickim Domu Kultury i Sportu- sala parter

6.Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Poddębickiego Domu Kultury u Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice do dnia 28.04.2018r.- zgłoszenia tylko przez  Szkoły

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

XXVII  KONKURSU SZTUKI RECYTATORSKIEJ

o zasięgu powiatowym organizator: Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Karta zgłoszenia

DZIEŃ I-15.05.2018r.

5-6-latki z Przedszkola, i Klasy I-IV Szkoły Podstawowej z terenu powiatu poddębickiego

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko.................................................................................................

Rok urodzenia (klasa)........................................................................................

Kategoria..........................................................................................................

Adres................................................................................................................

........................................................................................................................

Telefon kontaktowy do rodzica /opiekuna.............................................................

Imię i nazwisko, nr tel.  nauczyciela przygotowującego...........................................

........................................................................................................................

Szkoła................................................................................................................

Utwór  (tytuł, pełne imię i nazwisko autora tekstu oraz czas trwania prezentacji)

1......................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

Czytelny podpis nauczyciela                                                 Czytelny podpis rodzica

 

Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych

osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji

i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych

osobowych Dz. Ust, Nr 133)" oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku

i zapisu występu w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty,tv itd.)w celach promocyjnych.

 

XXVII  KONKURSU SZTUKI RECYTATORSKIEJ

o zasięgu powiatowym organizator: Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Karta zgłoszenia

DZIEŃ II- 16.05.2018r.

Klasy V-VI Szkoły Podstawowej, Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu powiatu poddębickiego

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko.....................................................................................................................

Rok urodzenia i klasa...........................................................................................................

Kategoria............................................................................................................................

Adres...................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna ..................................................................................

Imi i nazwisko, nr tel. nauczyciela przygotowującego..................................................................

..............................................................................................................................................

Szkoła....................................................................................................................................

Utwory (tytuł, pełne imię i nazwisko autora tekstóworaz czas trwania prezentacji)

1(wiersz)................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2 (proza)................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Czytelny podpis nauczyciela                                          Czytelny podpis rodzica

 

Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych

osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji

i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych

osobowych Dz. Ust, Nr 133)" oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację

wizerunku i zapisu występu w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty,tv itd.)w celach promocyjnych.

 

XXVII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SOLLA 2018

ORGANIZATOR

Poddębicki Dom Kultury i Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice; tel. 0-43 678 29 91; 517667947; www.pdkispoddebice.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

UCZESTNICY

1.Soliści, zespoły wokalne -w tym duety, działające przy przedszkolach, szkołach i ośrodkach kultury oraz zgłoszenia indywidualne, festiwal nie dotyczy chórów.

2.Festiwal obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Poddębickiego.

3. Kategorie wiekowe- zgodnie z rokiem urodzenia

A) 3-6 lat

B) 7-8-9 lat

C) 10-11-12 lat

D) 13-14-15 lat

E) powyżej 15 lat

Podział może ulec zmianie.

TERMIN I MIEJSCE

1.Kwalifikacja wszystkich uczestników do udziału w Festiwalu na podstawie nagrań nadesłanych do dnia 11 maja 2018r.

2.Osoby zakwalifikowane do Finału zostaną powiadomione e-mail lub telefonicznie przez organizatora.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE:

5 czerwca 2018r.-wtorek godz. 10.00

Poddębicki Dom Kultury i Sportu – sala parter

Ogłoszenie wyników 6 czerwca 2018r. strona www.pdkispoddebice.pl

KONCERT FINAŁOWY

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

10 czerwca 2018r. - niedziela godz. 15.00

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

ZASADY REGULAMINOWE

1.Przesłuchania kwalifikacyjne dopuszczające do przesłuchań konkursowych - na podstawie nagrań na płytach CD dostarczonych organizatorowi pocztą, osobiście do biura lub e-mailem w formacie mp3.

2.Nagrania kwalifikacyjne zawierają 2 utwory polskich wykonawców.

3. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostają powiadomione, który z utworów wykonują w konkursie.

4.Dyskwalifikacją wykonawcy jest ponowne wykonanie przez niego piosenek nagrodzonych w latach poprzednich.

5.Nie dopuszcza się do udziału w przesłuchaniu wykonawców korzystających z pełnego pleybecu oraz wykonujących piosenki a capella.

6. Laureaci SOLLI 2017 (miejsc I-III), dopuszczeni są do finału bez przesłuchań po złożeniu karty zgłoszenia z tytułem utworu i dopiskiem "laureat miejsca..."do dnia 11 maja 2018r.

7.Karty zgłoszenia do odbioru u nauczycieli lub na stronie www.pdkispoddebice.pl oraz w sekretariacie PDKiS

8.Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki z wyjątkiem disco-polo.

9.Repertuar zgłoszony na karcie zgłoszeń nie może być zmieniany bez zgody organizatorów.

10.Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament zarejestrowany na CD,MP3 dopuszcza się akompaniament sekcji rytmicznej nie większej niż 4 osobowej ( co należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia).

ZASADY OGÓLNE

1.Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu

2.Instruktorzy i osoby towarzyszące przybywają na koszt własny.

3.Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z jury.

4.Organizator zapewnia oprawę techniczną występu uczestnika z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia szczegółowych informacji o potrzebach w tym zakresie w karcie zgłoszenia (opisane nagranie ze wskazaniem utworu do odtworzenia, zgłoszenie konieczności nagłośnienia instrumentu lub innych technicznych potrzeb na scenie).

OCENA I NAGRODY

1.Jury oceniać będzie:

A) wykonanie piosenki (m.in. emisja głosu, dykcja, artykulacja)

B)dobór tonacji do możliwości głosowych wykonawcy

C) dobór repertuaru do wieku uczestnika

2.Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oddzielnie.

3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)" oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku i zapisu występu w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty ,tv, itp.)w celach promocyjnych.

Informacji udziela kierownik artystyczny :Karolina Gruchot-Krysiak

XXVII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ SOLLA 2018

Karta zgłoszenia (do karty dołączamy płytę CD z nagraniem 2 piosenek)

PROSIMY WYPEŁNIĆ STARANNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko..............................................................................................................................

ROK URODZENIA ...........................................................................................................................

Adres.............................................................................................................................................

Telefon rodzica ...............................................................................................................................

Imię i nazwisko, nr tel. instruktora/nauczyciela...................................................................................

Nazwa szkoły...................................................................................................................................

Utwory (tytuł, imię i nazwisko autora tekstów i muzyki ) potrzebne do ZAIKS- CZYTELNIE

1......................................................................................................................................................

2......................................................................................................................................................

Wymagania techniczne jakie...............................................................................................................

........................................................................................................................................................

Czytelny podpis nauczyciela................................................................

Czytelny podpis rodzica........................................................................

Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności

statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)"

oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku i zapisu występu w mediach

(Internet, prasa, radio, plakaty,tv itd.)w celach promocyjnych.

Regulamin VII Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Środkowej Poddębice 2018

dla województwa łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Poddębice 14-15 kwietnia 2018 r.

Nominacje do Mistrzostw Polski Mażoretek Kędzierzyn – Koźle 18-19-20.05.2018 r.

Organizator:

Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich W Opolu

Ul. Wiejska 173 B/2; 45 – 334 Opole

TEL/FAX. (077) 4578591, kom. 0665 44 75 11 e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

KONTO SMTiCHP

PKO BP SA Oddział I w Opolu 87 1020 3668 0000 5002 0010 0933

Współorganizator:

•Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach.

Koordynator: Karolina Gruchot – Krysiak

Tel: 692 420 020

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Termin: 14-15 kwietnia 2018 r. hala Gimnazjum ul.Polna 36, 99-200 Poddębice Zgłoszenia do: 19 marca 2018 r. wysłane w 2 egzemplarzach ( jeden do Opola, drugi do Poddębic- możliwość wysłanie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

14.04.2018r. Sobota:  pom pom, show, mix, mini mix (uzależnione od ilości zgłoszeń- może ulec zmianie)

15.04.2018r. Niedziela: baton, flagi, buławy, mażoretki klasyczne (uzależnione od ilości zgłoszeń-może ulec zmianie)

Cel imprezy

•animacja ruchu mażoretkowego,

•rozwój zespołów mażoretek, tamburmajorek i cheerleaderek,

•wzbogacanie wiedzy dotyczącej pracy z rekwizytem,

•konfrontacja dorobku zespołów,

•wymiana pomysłów i doświadczeń,

•nominacje do udziału w Mistrzostwach Polski Mażoretek.

Zasady uczestnictwa:

•obowiązuje regulamin uproszczony

szczegółowe informacje o elementach obowiązkowych w poszczególnych kategoriach, choreografii, technice ruchu, pracy ze sprzętem, poziomach twirlingu, informacje o muzyce do układów, strojach i stylizacji zawodników oraz kryteria i zasady oceniania znajdują się w regulaminie SMTiCHP 2017/2018 dostępnym na stronie www.mazoretki.org

•w imprezie biorą udział zespoły pracujące z rekwizytem – mażoretki (baton), cheerleaderki (pompon), tamburmajorki (buława) z flagami oraz show mażoretek

•zespoły, które chcą być zakwalifikowane do Mistrzostw Polski w Kędzierzynie – Koźlu 2018 mogą wykonać choreografię w defiladzie i w konkursie scenicznym łącznie lub oddzielnie (w Kędzierzynie-Koźlu łączna punktacja skutkuje przyznaniem Grand Prix i nagrodą pieniężną w pom pom i baton)

•pozostałe małe formy będą oceniane w występie scenicznym

•przedszkolaki występują wyłącznie w choreografii zespołowej scenicznej w baton i pom pom

•mamy mażoretek występują wyłącznie w choreografii zespołowej scenicznej w baton i pom pom)

• w grupie wiekowej juniorek nie obowiązują wysokie buty (kozaki) w kategorii defilada

•w prezentacjach soloformacje nie obowiązują limity ilości prezentacji

•rejestracja uczestników odbywa się na podstawie Formularza Zgłoszeniowego, Załącznika do Formularza Zgłoszeniowego (soloformacje) i Listy Imiennej Uczestników .

opłaty należy wnieść na Konto SMTiCHP najpóźniej w dniu upływu terminu zgłoszenia dla Estrady Regionalnej, PKO BP SA Oddział I w Opolu 87 1020 3668 0000 5002 0010 0933

•wszelkie wątpliwości związane z uczestnictwem wyjaśnią Koordynatorzy Estrad, na zawodach wątpliwości rozstrzyga organizator.

Kategorie wiekowe:

Decydujący jest rok osiągnięty w roku organizowania Mistrzostw

- przedszkolaki do lat 8

- kadetki – wiek 8-11

- juniorki – wiek 12-14

- seniorki – wiek 15 i więcej

- mamy mażoretek

W formacjach solowych (solo, duo-trio, mini) wiek zawodniczek musi być zgodny z kategorią. W ramach jednej dużej grupy dopuszcza się udział młodszych zawodniczek lub starszych zawodniczek do 20%. Limit wieku nie może jednak przekroczyć więcej niż jednej kategorii.

Kategorie taneczne:

1.BATON - mażoretki

2.POMPON - cheerleaderki

3.SHOW - grupy

4.MIX - formacje

5.FLAG -flagi

6. BUŁAWY

* dla kategorii mażoretek,  cheerleeaderek , tamburmajorek przewiduje się prezentacje:

- formacja (8-25 osób)

- miniformacje (4-7 osób)

- duety/tro

- solo

* dla kategorii show

- formacje

* dla kategorii mix

- formacje ( 8-25 osób)

- miniformacje (4-7 osób)

* dla kategorii flagi

- formacje (8-25 osób)

- miniformacje (4-7 osób)

- duety/tro

- solo

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator ma prawo łączenia kategorii.

Rekwizyty:

•tamburmajorki – buławki,

•mażoretki – jeden lub dwa batony dla każdej z mażoretek,

•cheerleaderki – dwie podstawowe sztuki pomponów dla każdej zawodniczki,

•show – można korzystać z dowolnego sprzętu, jednak w przypadku użycia sprzętu baton i/ lub pom – pom może być on użyty jako rekwizyt uzupełniający.

•Flag- jedna lub dwie flagi dla każdej z mażoretek

Czas wykonywania programów:

Formacje – defilada max 3 min., dopuszcza się I wersja – trasa 100 m (tradycyjnie) II wersja – 4x25 m z nawrotami o 180 stopni

Formacje – układ na podium min. 2.30 min. – max. 3.00 min.

Solo, duo/trio, miniformacje – min. 1.15 min – max. 1.30 min.

Show – układ do 4 min.

Ocena i nagrody:

Kryteria ocen:

-dobór repertuaru,

-choreografia i kompozycja,

-technika tańca,

-technika pracy z rekwizytem,

-podkład muzyczny,

-oprawa sceniczna i kostiumy,

-ogólny wyraz artystyczny.

Komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom dyplomy oraz nagrody oraz nominuje wykonawców do udziału w Mistrzostwach Polski w Kędzierzynie – Koźlu.

Postanowienia końcowe:

1.Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności.

2.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu festiwalu.

3.Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań na nośnikach CD lub pendrive.

4.Zaiks za utwory do których przygotowano prezentacje po stronie wykonawcy.

5.Zespoły prezentują się przy jednakowym białym oświetleniu.

6.Obowiązuje zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów, oraz własnego oświetlenia.

7.Każdy zespół posiada opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.

8.Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia.

9.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobie i na terenie obiektu.

10.Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne.

11.Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnych praw do rejestracji swojego wizerunku – występu i wykorzystania tego materiału na internetowych stronach organizatora oraz w innych mediach wskazanych przez organizatora.

12.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem.

13.Sprawy sporne i losowe rozstrzyga organizator.

Opłaty:

OPŁATY REJSTRACYJNE: 150 zł od zespołu w danej kategorii wiekowej i tanecznej

(osobno kadetki, juniorki, seniorki- oddzielnie kategoria baton, kategoria pom-pom, mix, show)

OPŁATY STARTOWE : 10 zł od osoby w zespole dla każdej prezentacji

(Np. całkowity koszt uczestnictwa zespołu baton kadetki liczącego 7 osób to 150zł + 70zł=220zł,

jeżeli np.3 członkinie tego zespołu wystąpią solo to dodatkowo należy uiścić opłatę startową tj. 3 osoby x10zł=30zł)

- informacje szczegółowe wyjaśniają koordynatorzy

Członkowie SMTiCHP, którzy wstąpili do organizacji przed 10.05.2017 r. z uregulowanymi opłatami członkowskimi do marca 2018 zwolnieni są z opłat rejestracyjnych i startowych

Opłaty rejestracyjne i startowe pobierane są wyłącznie od uczestników – tancerzy i zgłoszonych tancerzy rezerwowych (nie dotyczą trenerów, opiekunów, choreografów itp.).


Załączniki:


 

Załącznik 1

 

 

Załącznik 2

 

 

Załącznik 3

 

 

Załącznik 4


VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa" im. Ziemowita Skibińskiego

REGULAMIN

1. Organizatorami VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Zaczyna się od słowa" im. Ziemowita Skibińskiego są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Poddębicki Dom Kultury i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

2. Celem konkursu jest:

– budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;

– kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego;

– działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką;

– upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci Ziemowita Skibińskiego (1945–2006) – poddębiczanina, poety, krytyka literackiego, eseisty, historyka literatury, edytora, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łowiczu.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz poeci niezrzeszeni w związkach twórczych w wieku do 25 lat.

4. Prace konkursowe – zestawy od 3 do 5 wierszy napisanych w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Zaczyna się od słowa") – należy przesłać w 4 egzemplarzach (maszynopisu lub wydruku) do 30 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Mickiewicza 9/11

99–200 Poddębice

z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa"

tel./fax 43 678 29 91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

www.pdkispoddebice.pl

5. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

6. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

7. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

8. Powołane przez organizatorów Jury przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

9. W dniu ogłoszenia wyników konkursu uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach poetyckich.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy finałowej w listopadzie 2017 roku w Poddębicach w ramach edycji regionalnej XI Festiwalu Puls Literatury. Informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia warsztatów oraz imprezy finałowej zostanie zamieszczona na stronie www.pdkispoddebice.pl, www.migbppoddebice.pl i na stronach internetowych związanych z Festiwalem Puls Literatury.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy zapewniają uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

13. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych.

14. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .