Poddębicki Dom Kultury i Sportu

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami instytucje oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.


Konkurs Plastyczny na Kartkę i Stroik Bożonarodzeniowy 2017

Organizator:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu.

Regulamin

Uczestnicy:

Dzieci klas 0 działających przy Szkołach Podstawowych, uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.

Cel:

• tworzenie kompozycji plastycznych związanych z polskimi obrzędami,

nawiązanie do polskich i chrześcijańskich tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia,

• kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie,

• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieżowej,

• stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami,

Tematyka:

Samodzielne opracowanie kartki bożonarodzeniowej lub stroika świątecznego oddające nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia

Wymogi dotyczące prac:

• uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 2 prace (jedna kartka, jeden stroik),

• prace zbiorowe nie będą oceniane,

• kartki należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka itp.),

• ocenie nie będą podlegać prace wykonane w technice komputerowej i wykonane przez naklejenie plasteliny, kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.

• format prac: kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),

• każda praca, bez względu na sposób dostarczenia, powinna zostać opisana według wzoru: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) szkoła, d) telefon kontaktowy.

Kryteria oceniania prac:

• zgodność pracy z tematem,

• pomysłowość, oryginalność,

• estetyka wykonania i wkład pracy,

• różnorodność wykorzystanych materiałów,

• ogólny wyraz artystyczny pracy.

Terminy:

• prace należy przesłać do 7 grudnia 2017 r. na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu; ul. Mickiewicz 9/11; 99-200 Poddębice; tel.517 667 947

• wręczenie nagród dla laureatów nastąpi podczas podsumowania – o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowani poprzez szkoły

Postanowienia końcowe:

• termin zgłaszania prac jest ostateczny,

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania i reprodukowania (z podaniem danych osobowych autora) bez wypłacania honorariów autorskich,*

• organizatorzy zastrzegają sobie prawa interpretacji niniejszego regulaminu,

• zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

* Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności statutowej PDKiS oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty ,tv itd.)w celach promocyjnych. Jest również równoznaczny z przekazaniem praw autorskich do prac na organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.081997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.)

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Europejskiej

LITERATURA GRECKA

REGULAMIN

1. Organizator:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach

2. Cele konkursu:

- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży literatury greckiej,

- wdrażanie do właściwego obcowania ze światem poezji i prozy,

- doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć,

- inspirowanie zainteresowań literackich,

- zachęcenie do czytania książek.

3. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów wszystkich typów szkół z terenu Powiatu Poddębickiego.

W konkursie mogą wziąć udział: 5 – 6 – latki z przedszkola,

- uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,

- uczniowie gimnazjum,

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

4. Zasady uczestnictwa:

- przygotowanie 1 wiersza lub 1 fragmentu prozy w przypadku przedszkolaków i uczniów kl. I – III szkół podstawowych,

- przygotowanie dwóch tekstów: proza i poezja lub 2 fragmenty prozy lub 2 wiersze w pozostałych kategoriach wiekowych,

- dostarczenie kopii prezentowanych tekstów razem ze zgłoszeniem do dnia 18 listopada 2015 r. (środa),

- recytacja odbywa się w języku polskim

5. Czas trwania prezentacji:

Każdy uczestnik ma max. 5 minut.

6. Kryteria oceny:

- dobór tekstu dostosowany do wieku wykonawcy,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- dykcja,

- ogólny wyraz artystyczny.

7. Termin konkursu:

I etap – Przesłuchania konkursowe:

23 listopada (poniedziałek), godz. 10.00: 4 – 5 – 6-latki z przedszkola

23 listopada (poniedziałek), godz. 12.00: uczniowie klas I – III szkół podstawowych

24 listopada (wtorek), godz. 10.00: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

25 listopada (wtorek), godz. 10.00: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

II etap – Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu

26 listopada (czwartek), godz. 10.00

8. Miejsce konkursu:

Przesłuchania konkursowe: Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach, Pałac, sala na parterze

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu: Pijalnia Wód Termalnych – Teatr Integracji w Poddębicach

Nagrody:

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu – Magdalena Pańczyk – od pn. – pt. w godz. 12.00 – 15.00

Nasz adres:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu ul. Mickiewicza 9/11 99 – 200 Poddębice

tel. 517 667 947 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Karta zgłoszenia

Konkurs Plastyczny na kartkę i stroik wielkanocny 2017

Przedmiotem konkursu jest wykonanie karty świątecznej i stroika prezentującego polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje związane z okresem Świąt Wielkanocnych.

«Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie indywidualne lub przez szkołę.

«Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.

«Kategorie wiekowe- zgodnie z rokiem urodzenia
A) 6- 7-8-9 lat
B) 10-11-12 lat
C) 13-14-15 lat
D) 16-17-18-19 lat

Podział może ulec zmianie.

«Każdy uczestnik może nadesłać 2 prace (jedna kartka, jeden stroik).

«Kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),wykonane dowolną płaską techniką, umożliwiającą ekspozycję miedzy innymi w antyramach

«W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej i wykonane przez naklejenie plasteliny ,kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich

 

«Wszystkie prace na odwrocie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. Należy podać rok urodzenia, klasę i nazwę szkoły.

«Prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 3 kwietnia 2017r, na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu Urząd Miejski ul. Łódzka 17/21; 99-200Poddębice tel/fax 0-43 6782991 pokój 204/II piętro

« Jury konkursowe powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody.

«Osoby nagrodzone zostaną powiadomione i zaproszone na rozdanie nagród.

« Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.

«Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

«Stroiki można odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej.

«Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzacyjnych.

 

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa" im. Ziemowita Skibińskiego

REGULAMIN

1. Organizatorami VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Zaczyna się od słowa" im. Ziemowita Skibińskiego są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Poddębicki Dom Kultury i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

2. Celem konkursu jest:

– budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;

– kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego;

– działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką;

– upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci Ziemowita Skibińskiego (1945–2006) – poddębiczanina, poety, krytyka literackiego, eseisty, historyka literatury, edytora, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łowiczu.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz poeci niezrzeszeni w związkach twórczych w wieku do 25 lat.

4. Prace konkursowe – zestawy od 3 do 5 wierszy napisanych w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Zaczyna się od słowa") – należy przesłać w 4 egzemplarzach (maszynopisu lub wydruku) do 30 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Mickiewicza 9/11

99–200 Poddębice

z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa"

tel./fax 43 678 29 91

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

www.pdkispoddebice.pl

5. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

6. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

7. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

8. Powołane przez organizatorów Jury przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

9. W dniu ogłoszenia wyników konkursu uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach poetyckich.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy finałowej w listopadzie 2017 roku w Poddębicach w ramach edycji regionalnej XI Festiwalu Puls Literatury. Informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia warsztatów oraz imprezy finałowej zostanie zamieszczona na stronie www.pdkispoddebice.pl, www.migbppoddebice.pl i na stronach internetowych związanych z Festiwalem Puls Literatury.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy zapewniają uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

13. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych.

14. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

REGULAMIN VI OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI ŚRODKOWEJ TAŃCA MAŻORETKOWEGO

DLA WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO, ŁÓDZKIEGO, ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PODDĘBICE 8-9 KWIETNIA 2017

NOMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI MAŻORETEK KĘDZIERZYN – KOŹLE 19-21.05.2017

Organizator:

STOWARZYSZENIE MAŻORETEK TAMBURMAJOREK I CHEERLEADEREK POLSKICH W OPOLU

Ul. WIEJSKA 173 B/2; 45 – 334 OPOLE

TEL/FAX. (077) 4578591, kom. 0665 44 75 11 e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. www.mazoretki.org www.facebook.com/imamazoretki

KONTO SMTiCHP

PKO BP SA Oddział I w Opolu 87 1020 3668 0000 5002 0010 0933

Współorganizator:

•Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach.

Koordynator: Karolina Gruchot – Krysiak

Tel: 692 420 020

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Termin: 8-9.04.2017r.- hala Gimnazjum ul.Polna 36, 99-200 Poddębice

8.04.2017 Sobota:  pom pom, show, mix, mini mix (uzależnione od ilości zgłoszeń- może ulec zmianie)

9.04.2017 Niedziela: baton, flagi, buławy, mażoretki klasyczne (uzależnione od ilości zgłoszeń-może ulec zmianie)

Zgłoszenia do: 11.03.2017

Rejon: WOJ. MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE,, ŚWIĘTOKRZYSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE,WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Cel imprezy

•animacja ruchu mażoretkowego,

•rozwój zespołów mażoretek, tamburmajorek i cheerleaderek,

•wzbogacanie wiedzy dotyczącej pracy z rekwizytem,

•konfrontacja dorobku zespołów,

•wymiana pomysłów i doświadczeń,

•nominacje do udziału w Mistrzostwach Polski Mażoretek.

Zasady uczestnictwa:

•obowiązuje regulamin uproszczony

Szczegółowe informacje o elementach obowiązkowych w poszczególnych kategoriach, choreografii, technice ruchu, pracy ze sprzętem, poziomach twirlingu, informacje o muzyce do układów, strojach i stylizacji zawodników oraz kryteria i zasady oceniania znajdują się w regulaminie SMTiCHP 2017 dostępnym na stronie www.mazoretki.org

•w imprezie biorą udział zespoły pracujące z rekwizytem – mażoretki (baton), cheerleaderki (pompon), tamburmajorki (buława) z flagami oraz show mażoretek

•zespoły, które chcą być zakwalifikowane do Mistrzostw Polski w Kędzierzynie – Koźlu 2017 mogą wykonać choreografię w defiladzie i w konkursie scenicznym łącznie lub oddzielnie (w Kędzierzynie-Koźlu łączna punktacja skutkuje przyznaniem Grand Prix i nagrodą pieniężną w pom pom i baton)

•pozostałe małe formy będą oceniane w występie scenicznym

•przedszkolaki występują wyłącznie w choreografii zespołowej scenicznej w baton i pom pom

•mamy mażoretek mogą uczestniczyć w przemarszu i scenie, ale nominacja do Kędzierzyna Koźla otrzymają wyłącznie za scenę

•na estradach kwalifikacyjnych nie obowiązuje limit występów (w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski)

•rejestracja uczestników odbywa się na podstawie Formularza Zgłoszeniowego, Załącznika do Formularza Zgłoszeniowego (soloformacje) i Listy Imiennej Uczestników

opłaty należy wnieść na Konto SMTiCHP najpóźniej w dniu upływu terminu zgłoszenia dla Estrady Regionalnej, PKO BP SA Oddział I w Opolu 87 1020 3668 0000 5002 0010 0933

•wszelkie wątpliwości związane z uczestnictwem wyjaśnią Koordynatorzy Estrad, na zawodach wątpliwości rozstrzyga organizator.

Kategorie wiekowe:

Decydujący jest rok osiągnięty w roku organizowania Mistrzostw

- przedszkolaki do lat 8

- kadetki – wiek 8-11

- juniorki – wiek 12-14

- seniorki – wiek 15 i więcej

- mamy mażoretek

W formacjach solowych (solo, duo-trio, mini) wiek zawodniczek musi być zgodny z kategorią. W ramach jednej dużej grupy dopuszcza się udział młodszych zawodniczek lub starszych zawodniczek do 30%. Limit wieku nie może jednak przekroczyć więcej niż jednej kategorii.

Kategorie taneczne:

1.BATON - mażoretki

2.POMPON - cheerleaderki

3.SHOW - grupy

4.MIX - formacje

5.FLAG -flagi

6. BUŁAWY

* dla kategorii mażoretek,  cheerleeaderek , tamburmajorek przewiduje się prezentacje:

- formacja (8-25 osób)

- miniformacje (4-7 osób)

- duety/tro

- solo

* dla kategorii show

- formacje

* dla kategorii mix

- formacje ( 8-25 osób)

- miniformacje (4-7 osób)

* dla kategorii flagi

- formacje (8-25 osób)

- miniformacje (4-7 osób)

- duety/tro

- solo

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator ma prawo łączenia kategorii.

Rekwizyty:

•tamburmajorki – buławki,

•mażoretki – jeden lub dwa batony dla każdej z mażoretek,

•cheerleaderki – dwie podstawowe sztuki pomponów dla każdej zawodniczki,

•show – można korzystać z dowolnego sprzętu, jednak w przypadku użycia sprzętu baton i/ lub pom – pom może być on użyty jako rekwizyt uzupełniający.

•Flag- jedna lub dwie flagi dla każdej z mażoretek

Czas wykonywania programów:

Formacje – defilada max 3 min., dopuszcza się I wersja – trasa 100 m (tradycyjnie) II wersja – 4x25 m z nawrotami 0 180 stopni

Formacje – układ na podium min. 2.30 min. – max. 3.00 min.

Solo, duo/trio, miniformacje – min. 1.15 min – max. 1.30 min.

Show – układ do 4 min.

Ocena i nagrody:

Kryteria ocen:

-dobór repertuaru,

-choreografia i kompozycja,

-technika tańca,

-technika pracy z rekwizytem,

-podkład muzyczny,

-oprawa sceniczna i kostiumy,

-ogólny wyraz artystyczny.

Komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom dyplomy oraz nagrody

oraz nominuje wykonawców do udziału w Mistrzostwach Polski w Kędzierzynie – Koźlu.

Postanowienia końcowe:

1.Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności.

2.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu festiwalu.

3.Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań na nośnikach CD lub pendrive.

4.Zaiks za utwory do których przygotowano prezentacje po stronie wykonawcy.

5.Zespoły prezentują się przy jednakowym białym oświetleniu.

6.Obowiązuje zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów, oraz własnego oświetlenia.

7.Każdy zespół posiada opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.

8.Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia.

9.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobie i na terenie obiektu.

10.Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne.

11.Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnych praw do rejestracji swojego wizerunku – występu i wykorzystania tego materiału na internetowych stronach organizatora oraz w innych mediach wskazanych przez organizatora.

12.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem.

13.Sprawy sporne i losowe rozstrzyga organizator.

Opłaty:

OPŁATY REJSTRACYJNE: 150 zł od zespołu w danej kategorii wiekowej i tanecznej

(osobno kadetki, juniorki, seniorki- oddzielnie kategoria baton, kategoria pom-pom, mix, show)

OPŁATY STARTOWE : 10 zł od osoby w zespole dla każdej prezentacji

(Np. całkowity koszt uczestnictwa zespołu baton kadetki liczącego 7 osób to 150zł + 70zł=220zł,

jeżeli np.3 członkinie tego zespołu wystąpią solo to dodatkowo należy uiścić opłatę startową tj. 3 osoby x10zł=30zł)

- informacje szczegółowe wyjaśniają koordynatorzy

Członkowie SMTiCHP, którzy wstąpili do organizacji przed 10.05.2016 r. z uregulowanymi opłatami członkowskimi do marca 2017 zwolnieni są z opłat rejestracyjnych i startowych

Opłaty rejestracyjne i startowe pobierane są wyłącznie od uczestników – tancerzy i zgłoszonych tancerzy rezerwowych (nie dotyczą trenerów, opiekunów, choreografów itp.).

 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz zgloszeniowy OMP 2017

Komunikat


Poddębice - komunikat z dnia 4 04 2017r

Poddębice - listy startowe

Poddebice - Parada

 

Sobota

Niedziela

 

Konkurs Plastyczny

na Kartkę Wielkanocną i Stroik 2017

Przedmiotem konkursu jest wykonanie karty wielkanocnej i stroika prezentującego polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje związane z okresem Świąt Wielkanocnych.

Organizatorem konkursu jest Poddębicki Dom Kultury i Sportu.

«Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie indywidualne lub przez szkołę.


«Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Poddębice.


«Kategorie wiekowe- zgodnie z rokiem urodzenia
A) 6- 7-8-9 lat
B) 10-11-12 lat
C) 13-14-15 lat
D) 16-17-18-19 lat

Podział może ulec zmianie.


«Każdy uczestnik może nadesłać 2 prace (jedna kartka, jeden stroik).


«Kartka składana o wymiarach 15x11cm (wielkość kopertowa),wykonane dowolną płaską techniką, umożliwiającą ekspozycję miedzy innymi w antyramach.


«W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej i wykonane przez naklejenie plasteliny ,kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich.

 

«Wszystkie prace na odwrocie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem. Należy podać rok urodzenia, klasę i nazwę szkoły.


«Prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 3 kwietnia 2017 r. na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice tel. 0-43 6782991 -PAŁAC


« Jury konkursowe powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody.


«Osoby nagrodzone zostaną powiadomione i zaproszone na rozdanie nagród, które odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie PDKiS

« Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.


«Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.


«Stroiki można odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej.


«Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzacyjnych.

 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty ,tv itd.) w celach promocyjnych.


 

XXVI  KONKURS SZTUKI RECYTATORSKIEJ

o zasięgu powiatowym dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych , Gimnazjum i Szkół Ponagdimnazjalnych

Celem konkursu jest popularyzacja literatury polskiej i światowej, kultury słowa i sztuki recytatorskiej.

Organizator: Poddębicki Dom Kultury i Sportu ul. Mickiewicza 9/11 99-200 Poddębice

 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności  statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty ,tv itd.)w celach promocyjnych.

DZIEŃ I

5-6-latki z Przedszkola, i Klasy I-VI Szkoły Podstawowej z terenu powiatu poddębickiego

1.Kategorie wiekowe:

I ) 5-6 latki z Przedszkola

II ) uczniowie kl.I-II

III) uczniowie kl.III-IV

IV ) uczniowie kl.V-VI

Podział może ulec zmianie

2.Eliminacje do konkursu prowadzone są w przedszkolach i szkołach w celu wytypowania reprezentantów:

Kategoria I-2 uczestników,

Kategoria II-2 uczniów,

Kategoria III- 3 uczniów

Kategoria IV- 2 uczniów

UWAGA! W Przedszkolach i Szkołach Podstawowych powyżej 100 dzieci i uczniów Konkurs dopuszcza maksymalnie 4 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.

3. Zasady prezentacji: Uczestnicy przedstawiają jeden wybrany utwór ( wiersz lub  fragm. prozy) – czas nie może przekroczyć 3 min

4.Kryteria oceny recytacji: -dobór repertuaru do wieku dziecka -interpretacja utworu -kultura słowa -ogólny wyraz artystyczny

5.Konkurs dla tych kategorii wiekowych odbędzie się w dniu15.05.2017r. godz 10.00 w Poddębickim Domu Kultury i Sportu

6.Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Poddębickiego Domu Kultury u Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice do dnia 28.04.2017r.- zgłoszenia tylko przez Przedszkola i Szkoły

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

 

DZIEŃ II

 Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu powiatu poddębickiego

1. Kategorie wiekowe:

V ) uczniowie kl.I-III Gimnazjum

VI ) uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

Podział może ulec zmianie.

2.Eliminacje do konkursu prowadzone są w szkołach w celu wytypowania reprezentantów:

Kategoria V- 2 uczestników z kl. gimnazjum

Kategoria VI -2 uczestników z kl. szkół ponagimnazjalnych

3.Zasady prezentacji: Uczestnicy przedstawiają 2 utwory: jeden wiersz i jeden  fragment prozy polskiej lub światowej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut od momentu rozpoczęcia (w przypadku przekroczenia ram czasowych prezentacja będzie przerywana- nie wpływa to na ocenę prezentacji).

4.Kryteria oceny recytacji: -dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika).

-interpretacja utworu -kultura słowa -ogólny wyraz artystyczny

5.Konkurs dla tych kategorii wiekowych odbędzie się w dniu 16.05.2017r. godz 10.00 w Poddębickim Domu Kultury i Sportu

6.Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres Poddębickiego Domu Kultury u Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice do dnia 28.04.2017r.- zgłoszenia tylko przez Szkoły

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 

26 KONKURSU SZTUKI RECYTATORSKIEJ

o zasięgu powiatowym

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Karta zgłoszenia

5-6-latki (Przedszkola, Szkoły) i Klasy I-VI  Szkoły Podstawowej

z terenu powiatu poddębickiego

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko…………………………

Rok urodzenia (klasa)…………………

Kategoria……………………………

Adres…………………………………

…………………………………………

Telefon kontaktowy……………………

Szkoła…………………………………

Utwory (tytuł, pełne imię i nazwisko autora tekstóworaz czas trwania prezentacji)

1…………………………………………………

 Czytelny podpis nauczyciela                       Czytelny podpis rodzica
Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku i zapisu występu w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty,tv itd.)w celach promocyjnych.


26 KONKURSU SZTUKI RECYTATORSKIEJ

o zasięgu powiatowym

Poddębicki Dom Kultury i Sportu

Karta zgłoszenia

Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne

z terenu powiatu poddębickiego

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko……………………………

Rok urodzzenia (klasa)………………………

Kategoria…………………………………

Adres………………………………………

……………………………………………

Telefon kontaktowy…………………………

Szkoła………………………………………

Utwory (tytuł, pełne imię i nazwisko autora tekstóworaz czas trwania prezentacji)

1(wiersz)……………………………………

 

2 (proza)……………………………………

 Czytelny podpis nauczyciela                   Czytelny podpis rodzica

 

Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku i zapisu występu w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty,tv itd.)w celach promocyjnych. Poddębicki Dom Kultury i Sportu zaprasza na

XXVI

POWIATOWY  FESTIWAL PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ 

i  MŁODZIEŻOWEJ


SOLLA 2017

 

ORGANIZATOR

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
ul.Mickiewicza 9/11   

99-200 Poddębice
tel. 0-43 678 29 91; 517667947
www.pdkispoddebice.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


UCZESTNICY

1.Soliści, zespoły wokalne -w tym duety, działające przy przedszkolach, szkołach i ośrodkach kultury oraz zgłoszenia indywidualne, festiwal nie dotyczy chórów.

2.Festiwal obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Poddębickiego.

3. Kategorie wiekowe- zgodnie z rokiem urodzenia

A) 3-6 lat

B) 7-8-9 lat

C) 10-11-12 lat

D) 13-14-15 lat

C) powyżej 15 lat
Podział może ulec zmianie.

TERMIN I MIEJSCE

1.Przesłuchania kwalifikacyjne dla Gminy Poddębice po wcześniejszym przesłaniu karty zgłoszenia odbywać się będą od 6-16 maja 2017r.

- szczegółowe informacje o terminach przesłuchań w szkołach i w przedszkolach Gminy Poddębice po uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem Festiwalu,

2.Kwalifikacja osób z terenu Powiatu Poddębickiego odbędzie się na podstawie  płyt CD nadesłanych

do 16 maja 2017r.

3.Osoby zakwalifikowane do Finału zostaną powiadomione e-mail lub telefonicznie przez organizatora. .

 
Przesłuchania Konkursowe
10 czerwca 2017 r. – sobota

godz. 10.00

Teatr Integracji-Pijalnia Wód Termalnych

 

Ogłoszenie wyników- strona www.pdkispoddebice.pl do godz. 17.00

 

Wręczenie nagród - koncert finałowy

11 czerwca 2017r.- niedziela

godz. 15.00

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
ZASADY REGULAMINOWE

1.Przesłuchania kwalifikacyjne dopuszczają do przesłuchań konkursowych.

2.Podczas przesłuchań kwalifikacyjnych każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki polskie.

 

3. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostają powiadomione, który z utworów wykonują w konkursie.

4.Dyskwalifikacją wykonawcy jest ponowne wykonanie przez niego piosenek nagrodzonych w latach poprzednich.
5.Nie dopuszcza się do udziału w przesłuchaniu wykonawców korzystających z pełnego pleybecu oraz wykonujących piosenki a capella.

6. Laureaci SOLLI 2016 (miejsc I-III), dopuszczeni są do finału bez przesłuchań po złożeniu karty zgłoszenia z tytułem utworu i  dopiskiem "laureat miejsca..."do dnia 16 maja 2017r.

7.Karty zgłoszenia do odbioru u nauczycieli lub na stronie www.pdkispoddebice.pl oraz w  sekretariacie PDKiS


8.Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki z wyjątkiem disco-polo.

9.Repertuar zgłoszony na karcie zgłoszeń nie może być zmieniany bez zgody organizatorów.

10.Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament zarejestrowany na  CD,MP3 dopuszcza się akompaniament sekcji rytmicznej nie większej niż 4 osobowej ( co należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia) .

ZASADY OGÓLNE 


1.Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu 

2.Instruktorzy i osoby towarzyszące przybywają na koszt własny.

3.Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z jury.

4.Organizator zapewnia oprawę techniczną występu uczestnika z zastrzeżeniem konieczności dostarczenia szczegółowych informacji o potrzebach w tym zakresie w karcie zgłoszenia (opisane nagranie ze wskazaniem utworu do odtworzenia, zgłoszenie konieczności nagłośnienia instrumentu lub innych technicznych potrzeb na scenie).


OCENA I NAGRODY

1.Jury oceniać będzie:

A) wykonanie piosenki (m.in. emisja głosu, dykcja, artykulacja)

B)dobór tonacji do możliwości głosowych wykonawcy

C) dobór repertuaru do wieku uczestnika

2.Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oddzielnie.

3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.


Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku i zapisu występu w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty ,tv, itp.)w celach promocyjnych.Kierownik artystyczny :Karolina Gruchot-Krysiak

XXVI  POWIATOWY  FESTIWAL PIOSENKI  DZIECIĘCEJ  I  MŁODZIEŻOWEJ

         SOLLA 2017

Poddębicki Dom Kultury i Sportu ul.Mickiewicza 9/11; 99-200 Poddębice

Karta zgłoszenia

PROSIMY WYPEŁNIĆ STARANNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko………………………………………………………………….

ROK URODZENIA ………………………………

Adres………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………. e-mail……………………………………..........

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………………………………

Utwory (tytuł, imię i nazwisko autora tekstów i muzyki ) potrzebne do ZAIKS !!!!!

1.……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymagania techniczne jakie…………………………………………………………………………………………………………….

uczestnicy z terenu Powiatu do karty zgłoszeń załączają nagrania

 

Czytelny podpis nauczyciela............                                                                          

Czytelny podpis rodzica..................

Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji i działalności statutowej PDKiS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” oraz wyrażeniem zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku i zapisu występu w mediach (Internet, prasa, radio, plakaty,tv itd.)w celach promocyjnych.